Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmpdjlGycmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Sài Gòn Food

Sài Gòn Food chuyên sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi chế biến sẵn và thực phẩm đông lạnh với phương châm TƯƠI NGON – TỰ NHIÊN (Fresh & Natural)

Sản phẩm nổi bật
   1. Cháo tươi 
   2. Lẩu đông lạnh có gói nước dùng
   3. Bữa ăn tươi; Bánh chưng

  • hZWYmpdjlGycmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmlxbp1sb7Cx

Company Menu

Company activity

SÀI GÒN FOOD CHÍNH THỨC ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ BÌNH ĐẲNG GIỚI EDGE ASSESS

By: Sài Gòn Food | Posted: Mon, 04/27/2020 - 18:45

Nhờ những nỗ lực công khai về duy trì bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, công ty cổ phần Sài Gòn Food vừa chính thức đón nhận chứng chỉ bình đẳng giới EDGE ASSESS.

Để nhận được chứng chỉ này, Sài Gòn Food đã vượt qua ba hình thức đánh giá về dữ liệu thống kê bình đẳng giới, các chính sách và hành động thực hiện bình đẳng giới, đặc biệt là khảo sát hơn 2.000 CBNV về nhận thức bình đẳng giới ngay tại doanh nghiệp.


Tổng giám đốc Sài Gòn Food - Ông Nguyễn Quang Tường (trái)  đã vinh dự đón nhận
chứng chỉ Bình đẳng giới toàn cầu EDGE ASSESS từ Bà Julianne Cowley - Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM.

Trong quá trình hoạt động, Sài Gòn Food luôn thể hiện sự tích cực, bình đẳng trong quản lý mọi mặt về tiền lương giữa lao động nam và lao động nữ, thực hiện hiệu quả các chính sách và hành động về bình đẳng giới. Sài Gòn Food là doanh nghiệp thứ 5 trong số 6 doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ EDGE.


Sài Gòn Food đạt Chứng chỉ Bình đẳng giới EDGE ASSESS 

EDGE (Economic Dividends for Gender Equality - Lợi ích Kinh tế từ Bình đẳng giới) là một phương pháp đánh giá và là chứng chỉ tiêu chuẩn kinh doanh hàng đầu về bình đẳng giới. EDGE giúp xác định vị trí của công ty ở đâu trên thang đo về bình đẳng giới trong nguồn nhân lực, tiền lương, độ hiệu quả của chính sách... 

Chứng chỉ EDGE được thiết kế bởi tổ chức EDGE Certified Foundation (Thụy Sỹ) nhằm giúp các công ty xây dựng môi trường làm việc tối ưu cho cả nam và nữ, giúp hưởng lợi ích từ môi trường đó. EDGE hiện hợp tác với gần 200 tổ chức trong 23 ngành công nghiệp khác nhau tại 50 quốc gia trên thế giới.

Biên tập và đưa tin: BP Truyền thông - Đào tạo

Comment

hZWYmpdjlGycmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmmNrUr98qKellJ--mKTYmavdl5efz9LJz9jXvqzTos6VqdHWzNjfdKTTnsug2nyf2KWqlpus1aetVW-sb3BzVMuln5PXoaWgV26mnGRonlKjxbKtfNHGyKfT1s-In6Obb56F0sTWx56oiGzHbJpwq9lylWZyWsujqJyospSssqLKUmyjnWlrbFd2os-jl9KpZaWqqJnF0cmDn9ecn55SxqfYzNbcw8-VV6GaoGSZZmOhq55manKImqKnna2ul6ip05WjUp6hcGVrY2Waam-bYGidamVjmJmZnNeemqCGkdGp1tLYyMiIbJegYqGv4w..
hZWYmpdjlGycmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...